WEB MAIL
 
Korisničko ime kucajte sa sufixom @sfrj.eu

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je formirana 1945.god pod imenom Demokratska Federativna Jugoslavija, a 29.11.1945.god menja ime u Federativna Narodna Republika Jugoslavija. 1963.god dobija svoje konačno ime.

To je bila zemlja "samoupravnog socijalizma", nikada nije bila članica ni Varšavskog sporazuma ni Nato pakta. Održavala je prijateljske odnose sa zemljama i na zapadu i na istoku.

SFRJ je bila sastavljena od šest republika (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija) i dve autonomne pokrajine (Vojvodina i Kosovo). Glavni grad je Beograd.

Prvi predsednik posleratne Jugoslavije je bio Ivan Ribar, a predsednik Vlade Josip Broz Tito. 1953.god Tito postaje predsednik i na tom mestu ostaje sve do svoje smrti 1980.god.

1991.god počinje građanski rat, SFRJ se raspada i od nje nastaje šest novih država.

Josip broz Tito (1892-1980.) bio je predsenik SFRJ od 1953 do 1980.god, bio je lider Komunističke partije od 1937 do 1980.god, vodja Narodno oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije od 1941 do 1945.god i jedan je od osnivača Pokreta nesvrstanih. Bio je izuzetan državnik, jedan od najharizmatičnijih i najmisterioznijih ljudi svog vremena. To dokazuje prisustvo 209 delegacija iz 127 zemalja i 700000 ljudi na njegovoj sahrani.